söndag 18 maj 2014

En arabisk lärare lär dig svenska

Jag, du, han, hon:En, ett:Den, det:Min, din, hans, hennes:
Plural

Klicka på länken

http://www.kardialarande.com/grammatik---arabiska.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar