onsdag 6 april 2016

Grammatik kurs B

En - ett, den - det
En, ett, flera

jag, du, han, hon, den, det
vi, ni, de
en, flera

mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er, dem

min, mitt, mina
din, ditt, dina
hans
hennes
vår, vårt, våra
er, ert, era
deras

Verb
Vad gör du nu?
Vad gjorde du förut?
Vad har/hade du gjort?
Vad ska du göra sedan?

en röd, ett rött, två röda

motsatser
en fin, ett fint, många fina
dyr, dyrare, dyrast

Ordföljd

Ja/nej frågor
FrågeordsfrågorInga kommentarer:

Skicka en kommentar